Shadow Yoga

Shadow Yoga ünlü usta Sundernath (Shandor Remete)’ın geliştirdiği bir Hatha Yoga sistemidir. Kaynağını kadim Hatha Yoga metinleri ile Sundernath’ın ömürlük yoga eğitimi ve tecrübesinden alır. Bu sistemde öğrencinin Hatha Yoga’ya bedenen ve zihnen hazır hale gelmesi önemli bir unsurdur. Günümüz popüler yoga sistemlerinde artık izine pek fazla rastlanmayan hazırlık serileri Shadow Yoga’da önemli yer tutar.

Hatha Yoga’nın özünde kişiyi kısıtlayan bedensel, zihinsel ve duygusal kalıpların keşfedilerek çözülmesi süreci yatıyor. Her insan farklı koşulların ve faktörlerin eşsiz bir biçimde bir araya gelmesinden oluşan kendi yapısını sergiliyor. Yoga çalışması bu yapının dikkatle gözlenmesi ve sıkıştığı noktalarda çözülmesi için kullanılan bir araç, bir yol olarak görülebilir.

Basit hareketlerin bir araya gelmesinden oluşan Shadow Yoga prelüdleri ile kişi bedeninde ve davranışlarında saklı alışkanlıklarını, kör noktalarını, duygusal tıkanıklıklarını ve direnme kalıplarını gözleme imkanı bulabiliyor. Beden, ayaktan merkeze doğru güçlenirken, fazla kas gücünün yarattığı heyecandan arınan öğrenci, duygusal açıdan sağlam bir zemine basmaya başlıyor ve gizli kalmış beden zekası ile tanışıyor.

Prelüdlerin temel prensipleri yoga derslerimin esasını oluşturuyor. Derslerde, pozlar, nefes, bandha (iç kilitler) ile yarattığımız hareket doğal olarak sükunete, iç gözlem ve meditasyona dönüşüyor. Net bir zihin ve sağlıklı benlik bu sürecin sonucunda kendiliğinden vücuda gelebiliyor. Yogaya başladığımdan beri hayatımın çok temel bir yerini tutan tek başına yoga çalışması (self practice) alışkanlığını öğrencilerime aşılamak da öğretimin önemli bir parçası.

Derslerimin, her insanın kendi eşsiz yapısını keşfetmesi yoluna ışık tutması dileğiyle…

Nasıl Shadow Yoga Öğrenebilirim?

Shadow Yoga arada sırada derse girererek öğrenecebileceğiniz bir yoga sistemi değil. Ancak belli sayıda derslerden oluşan kurslara kaydolarak Shadow Yoga’ya başlayabilirsiniz. Her kurs belli bir seriyi öğretmeyi amaçladığından kursun tamamına katılmanızda büyük fayda var.

Shadow Yoga’nın temelini üç ana form oluşturuyor. Prelüd adını alan bu formları çalışabilmek için öğrencinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal belli bir alt yapıyı oluşturması gerekmektedir. Seviye 1 kursları bu alt yapının hazırlık aşaması olarak görülebilir. Her öğrencinin yapısı ve ihtiyaçları birbirinden farklı olsa da tecrübelerime dayanarak Seviye 1 kurslarının en az üç defa tekrarlanmasında büyük fayda gördüğümü söylemeliyim.

Seviye 2 kurslarında giriş yaptığımız ilk prelüd Balakrama’yı baştan sona tamamlamak 3 ila 7 yıl gibi bir zaman diliminde yapılan düzenli tekrarlar ile mümkün olabilir. Shadow Yoga sisteminde öğrencinin tek başına çalışarak yogayı içselleştirmesi önemli bir unsur olarak görülmektedir. Hoca rehberliğinde öğrenilen serinin evde tekrarlanması öğrenme sürecinin başlıca tekniği sayılabilir.

Bütün prelüdler öğrenildikten sonra, öğrenci ile hoca arasında birebir çalışma dönemi başlar. Bu aşamada her öğrenci kendi yapısı ve ihtiyacına bağlı olarak belli bir seriye yönlendirilir. Tek kişilik veya aynı seviyedeki 3-4 öğrenci ile beraber alınacak özel dersler bu aşamada izlenecek öğrenme yöntemidir.

Shadow Yoga’ya devam eden öğrenci, fazla kas gücünün yarattığı duygusal heyecandan arınarak, gizli kalmış beden zekası ile tanışabiliyor. Sinir sistemini sağlamlaştıran ayaktaki pozlar merkez gücü arttırıken, bu stili popüler yoga tarzlarından ayıran dairesel, spiral hareketler de net bir zihin ve enerjik bir bedenle güne başlamamızı sağlıyor. (Shadow Yoga sistemi hakkında bilgi edinmek için www.shadowyoga.com)